سلام همکارگرامی منظور شما اگه نامگذاری الفبا هست من اینودارم                        نامگذاری حروف الفبای فارسی             حروف الفبا شامل صامت ها و مصوتها میشه                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    مصوتها شامل  آ اول\- اغیراول ایـ اول یـ وسط ی آ ... ای مستقل او اول و غیراول اَ اول ــــــَـــ غیراول  اِ اول ـــــــــِـــ غیراول ـه آ ... ِچسبان ه آ ... ِ تنها اُ اول ــ

درخواست حذف این مطلب